spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
ได้รับการรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
การฝึกอบรม - Machinery Lubrication

 

คอร์สปี 2562

Machinery Lubrication Level 1
 
>> 19 - 22 มีนาคม 2562  
   
>> 11 - 14 มิถุนายน 2562  
   
>> 17 - 20 ธันวาคม 2562  
 
คลิ๊กที่วันที่ของแต่ละหลักสูตร เพื่อรายละเอียด และ ข้อมูลเพิ่มเติม
   
 

 

Machinery Lubrication Level 2
   
   
   
  *** ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล) ***
 
   
 
 
 
 
 
   
 

 


Latest updates


Eurocopter Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

ISO170

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.