spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
ได้รับการรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

 

Date News & Event Location
1 เมษายน 2564

ประกาศแจ้งการเปลียน มาตราฐานการตรวจวัด จาก NAS1638 เป็น SAE AS4059F

รายละเอียด...

ประเทศไทย
9 กรกฎาคม 2564

ขอแจ้งข่าวเรื่องเหตุการณ์ โรงงานเพลิงไหม้ ซอยกิ่งแก้ว 21

รายละเอียด...

ประเทศไทย

 

Training Course Schedule

วันที่ หลักสูตรอบรม สถานที่

 


Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.