spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
ได้รับการรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ข่าวสาร และ กิจกรรม สถานที่
8 กันยายน 2554 ประกาศยกเลิก HeatTransferCheck 812 ออกจากรายการการตรวจวิเคราะห์ และ
เปิดตัวแพ็กเก็จการตรวจวิเคราะห์ ใหม่ HeatTransferCheck 819

รายละเอียด ...
FocusLab, Bangkok
8 สิงหาคม 2554

ประกาศยกเลิก Extra Test (9xx) ออกจากรายการการตรวจวิเคราะห์


รายละเอียด ...

FocusLab, Bangkok
ประกาศยกเลิก HeatTransferCheck 812 ออกจากรายการการตรวจวิเคราะห์ และ เปิดตัวแพ็กเก็จการตรวจวิเคราะห์ ใหม่ HeatTransferCheck 819

 

Training Course Schedule

วันที่ หลักสูตรอบรม สถานที่

 


Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.