spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
ได้รับการรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

 

วันที่ ข่าวสาร และ กิจกรรม สถานที่
4 พฤศจิกายน 2553

บรรยายพิเศษทางเทคนิค เรื่อง Optimization
of lubricating oils in cogeneration power plants

แอนดี้ ซิดตัน ได้รับเกียรติให้ทำการบรรยาย เรื่อง Optimization
of lubricating oils in cogeneration power plants

More details ...

สิงคโปร์
15 เมษายน 2553 Turbomeca Approved Laboratoryรายละเอียด ...
FocusLab, Bangkok
5 เมษายน 2553 ประกาศแจ้งการย้ายห้องแล็บ

บริษัท โฟคัสแล็บ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯจะดำเนินการย้ายห้องแล็บ ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2553 และ จะเริ่มเปิดทำการบริการจากแล็บใหม่ตั้งแต่ 12 เมษายน 2553

รายละเอียด ...
FocusLab, Bangkok
5 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศแจ้งการเปลี่ยนชื่อเลขที่ของที่อยู่

บริษัท โฟคัสแล็บ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า เลขที่ของที่อยู่บริษัทฯ ได้ถูกเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานเขตบางนา

รายละเอียด ...
FocusLab, Bangkok

 

Training Course Schedule

วันที่ หลักสูตรอบรม สถานที่

 


Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.