spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
ได้รับการรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
การใช้งาน

จาระบี - ตรวจวิเคราะห์
" ประมาณ 90 เปอร์เซนต์ของแบริ่งจะหล่อลื่ด้วยจาระบี แต่คุณรู้เรื่องราวเกียวกับจาระบี หรือตลอดจนแบริ่งที่หล่อลื่นด้วยจาระบีในโรงงานของคุณขนาดไหน แน่นอนการตรวจวิเคราะห์ จาระบี อาจจะไม่มีความจำเป็นสำหรับแบริ่งทุกๆตัว หรืออาจไม่มีความจำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์ก็ได้ แต่เมื่อไรที่มีความจำเป็น คุณอาจจะรู้ว่าการตรวจวิเคราะห์จาระบีสามารถช่วยป้องกันความวุ่นวายที่ จะเกิดขึ้น และ ช่วยประหยัดเงินซ่อมบำรุงได้"

 
Bill Herguth, Herguth Laboratories

ผลการตรวจวิเคราะห์จาระบีของโฟคัสแลบ จะทำให้รู้ถึงสภาพของจาระบีว่ายังเหมาะสมใช้งานได้หรือไม่ สภาพของแบริ่ง และ สิ่งสกปรก การปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น

แนะแพ็คเก็จการทดสอบ:

แพ็คเก็จพื้นฐาน

รหัส:

ประกอบด้วยการทดสอบต่างๆดังนี้
 • RDE อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดละเอียดจำนวน 18 ธาตุโลหะ
 • RFS อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดหยาบจำนวน 11 ธาตุโลหะ
 • % น้ำ
 • FTIR Spectroscopy ,ชี้ว่าเป็นจาระบีประเภทไหน สารเคมีเพิ่มคุณภาพ oxidation และมีการปนเปื้อนของจาระบี
 • Ferrographic Analysis
 • รายงานพร้อมกับการวิเคราะห์ผล
   
แพ็กเกจนี้ใช้เทคนิคของ
 

Download
Product & Service Datasheet

Note: แพ็คเก็จการทดสอบที่แนะนำเป็นเพียงแค่แนวทาง แพ็คเก็จที่เหมาะสมอาจขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้งานจริงเป็นอย่างไร สิ่งแวดล้อมของการเดินเครื่องจักร ผลกระทบถ้าเครื่องจักรวิกฤติ อายุเครื่องจักร และ อื่นๆ

รายละเอียดของแต่ละการทดสอบ

ปริมาณตัวอย่าง: ประมาณ 250 กรัม

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของ LubeCheck™ ประกอบด้วย
 • รายงานที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย
 • ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ของ สภาพการสึกหรอของเครื่องจักร สภาพของสารหล่อลื่น และสิ่งสกปรกปนเปื้อนต่างๆ
 • ตีความหมายผลการตรวจวิเคราะห์และข้อแนะนำ มีทางเลือกสำหรับรายงานทั้งภาษาอังกฤษและ ภาษาไทย
 • แสดงสัญญาณลักษณ์เตือนภัยแบบสี ของสภาพและ สถานะของระบบหล่อลื่นทั้งหมด ทั้งรายงานของตัวอย่างน้ำมันปัจจุบันและรายงานของตัวอย่างน้ำมันในอดีตเพื่อการเปรียบเทียบ • แสดงค่าขอบเขตเตือนภัย และ แสดงข้อมูลอ้างอิงน้ำมันใหม่ที่ใช้งานหล่อลื่นอยู่
 • แสดงกราฟของค่าการทดสอบต่างๆ
 • ส่งรายงาน LubeCheck™ ได้หลายทางเลือก ทั้ง อินเตอร์เนต อีเมล์ และ โทรสาร


ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์

โดยทั่วไปจะส่งรายงานการตรวจวิเคราะห์น้ำมันภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ห้องแลบได้รับตัวอย่าง

ตัวอย่างรายงาน

หมายเหตุ: ตัวอย่างน้ำมันที่เสร็จสิ้นการตรวจวิเคราะห์ จะถูกจัดเก็บรักษาไว้ในห้องเล็บ ประมาณ 60 วัน สำหรับเพื่อกรณีการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก ตรวจเพิ่มเติม และอื่นๆ

 

บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

   
  Deferral Programs
Danny Shorten , Lloyd’s Register
   
   
  Entertainment Engineering , Volume 3 Issue 9
   

 


Latest updates


Eurocopter Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

ISO170

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.