spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 

 

รับบัตรเครดิต
certified bank logo
Payment Gateway from Kasikorn Bank
ปลอดภัยด้วย K-Payment Gateway


 
TH  | EN 
 
เกี่ยวกับบริษัท

จุดเด่นที่สำคัญของบริษัท
เกี่ยวกับคุณภาพ
ประกาศนียบัตรรับรอง
ผลงานความสำเร็จ
เกี่ยวกับลูกค้า
อาณาเขตของธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
spacer

จุดเด่นที่สำคัญของบริษัท

  • ก่อตั้งและเริ่มให้บริการในต้นปี 2543
  • ให้บริการการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น และจาระบี (กำลังใช้งาน) ฝึกอบรม และ บริการที่ปรึกษาแนะนำ
  • ด้วยห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครัน เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและสนับสนุนการปฎิบัติการด้วยซอท์ฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การตรวจสอบวิเคราะห์น้ำมันและการหล่อลื่นมากกว่า 20 ปี ประจำที่ห้องปฏิบัติการ
  • ทีมงานที่มีประสบการณ์ : ผู้เชี่ยวชาญการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย
  • บริษัทฯให้การสนับสนุนงานบริการภาคสนามโดยวิศวกรการหล่อลื่นที่มีประสบการณ์สูง
  • ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อให้การฝึกอบรมทางการตรวจวิเคราะห์น้ำมัน และการหล่อลื่นเครื่องจักรกลตามหลักสูตรของ Noria Corp.
  • บุกเบิกและ คิดค้น การตรวจวิเคราะห์วานิขและโคลนตมสำหรับน้ำมันเทอร์ไบน์และไฮครอลิก และแก้ไขปํญหา เรื่องเกี่ยวกับวานิชและโคลนตมในระบบหล่อลื่นเทอรืไบน์ ไฮดรอลิก และระบบหล่อลื่นที่ต้องการความแม่นยำสูง
  • มีความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี่กับผู้เชี่ยวชาญทั้ง จาก สหรํฐอเมริกา ยุโรป และ ญี่ปุ่น
  • บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง วิจัย และพัฒนา เกี่ยวการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น อย่างต่อเนื่อง
   
   


  เกี่ยวกับคุณภาพ

  • โฟคัสแลบเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นกลางและอิสระ โดยที่มีความมุ่งมั่นอย่างสูงในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ และปรับปรุง วิธีการทดสอบจะสอดคล้องตรงตาม มาตราฐานของ ASTM (American Society of Testing and Materials) และมาตราฐานสากลอื่นๆ
  • ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
  • นอกจากนี้ทางห้องแลบยังเข้าร่วมการโปรแกรม round -robin ต่างๆ เช่น
   • ASTM's ILCP(Interlaboratory Crosscheck Program)
   • Conostan Proficiency Testing Program
   • ตลอดจนใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และให้วิศวกรและนักเคมีได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวการควบคุมคุณภาพ อยู่เป็นประจำ
  • ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

  ISO17025  ประกาศนียบัตรรับรอง

        


  ผลงานความสำเร็จ

  • ตั้งแต่ห้องแลบเปิดให้บริการใน 2543 บริษัทมีความภูมิใจที่ โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์น้ำมัน การฝึกอบรมถ่ายทอด เทคโนโลยี่ องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการหล่อลื่นและตรวจวิเคราะห์น้ำมัน และ กิจกรรมอื่นๆของบริษัทฯ ได้ช่วยให้ ลูกค้ามากมาย ในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถประหยัดและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาท จากการป้องกันและลดการเสียหาย ของเครื่องจักรและการหยุดเดินเครื่องจักร
  • โดยที่ชื่อเสียงของผลงานต่างๆในอุตสาหกรรม ลูกค้าต่างๆให้การยอมรับว่าโฟคัสแลบ และจัดลำดับให้โฟคัสแลบ ว่าเป็นผู้นำ ที่ให้บริการของการตรวจวิเคราะห์น้ำมันที่มีคูณภาพสูงสุด ตลอดจนการฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา ในแถบประเทศ Asean


  เกี่ยวกับลูกค้า

  Oil Analysis Service
  บริษัทโฟคัสแล็บจำกัด มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง
  ต่อลูกค้าต่างๆ ในหลายๆอุตสาหกรรม

  Noria Public Training Course
  ตั้งแต่ปี 2544 มีวิศวกรและช่างเทคนิค มากกว่าหนึ่งพันคน ได้รับการอบรมคอร์ส Oil Analayis หรือ Machinery Lubrication จากทางบริษัทฯ และมีจำนวนมากที่เข้าอบรมทั้ง 2 คอร์ส

  อาณาเขตของธุรกิจ:

  ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประเทศไทย และส่วนน้อยจะเป็น ประเทศในแถบ Asean เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ พม่า


  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 บริษัทโฟคัสแล็บจำกัด ได้ช่วยให้บรัษัทและองค์การต่างๆ ในหลายๆอุตสาหกรรม การขนส่ง พลังงาน เหมืองแร่ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐบาล ในการประหยัดค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล


contact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.