spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 

 

รับบัตรเครดิต
certified bank logo
Payment Gateway from Kasikorn Bank
ปลอดภัยด้วย K-Payment Gateway


 
TH  | EN 
 
การใช้งาน

เครื่องยนต์ก๊าซแนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ (สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ) - เครื่องยนต์แก็ซธรรมชาติ เครื่องยนต์ CNG และ LPG
แนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ (สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ) - For BIO Gas Engine , Landfill Gas Engine and Special Gas Engine
ปริมาณตัวอย่าง
ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
ความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างรายงาน
บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

การเผาไหม้ในระบบเครื่องยนต์ก๊าซจะสูงมากกว่าในระบบเครื่องยนต์ดีเซล ดังนั้นการเดินเครื่องยนต์ก๊าซจะค่อนข้างรุนแรงและวิกฤติกว่า น้ำมันอาจเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่าเนื่องจากและผลมา จาก Nitration หรือ ออกไซด์ของไนโตรเจน การตรวจวิเคราะห์น้ำมันของ LubeCheck™ เป็นโปรแกรมในการเฝ้าติดตามระมัดระวัง เพื่อช่วยการในการบริหารให้ได้ประสิทธิถาพสูงสุดของการเดินเครื่อง


อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: การผลิตและสำรวจน้ำมัน การผลิตไฟฟ้า และอื่นๆ

เครื่องยนต์แก็ซธรรมชาติ เครื่องยนต์ CNG และ LPG:
แนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ (สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ)

แพ็คเก็จพื้นฐาน

GasEngineCheck804

แพ็คเก็จพิเศษ

GasEngineCheck894


ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (ปริมาณอนุภาคโลหะ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพของน้ำมันหล่อลื่น; oxidation, nitration, ASTM E2412M
 • - Oxidation, ASTM D7414
 • - Nitration, ASTM D7624
 • - Sulfation, ASTM D7415
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445
 • ค่าความปริมาณ ความเป็นกรด, ASTM D974

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • สิ่งสกปรก ปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่น เช่น ฝุ่นผงและฝุ่นละออง
  เขม่า เชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็น(Glycol)
  ASTM D6595 หรือ D5185
 • % น้ำ/ความชื้นโดย FTIR, ASTM E2412M
 • Soot โดย FTIR, ASTM E2412M
 • Glycol โดย FTIR, ASTM E2412M
 • การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ


 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย
ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (ปริมาณอนุภาคโลหะ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพของน้ำมันหล่อลื่น; oxidation, nitration, ASTM E2412M
 • - Oxidation, ASTM D7414
 • - Nitration, ASTM D7624
 • - Sulfation, ASTM D7415
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445
 • ค่าความปริมาณ ความเป็นกรด, ASTM D974

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • สิ่งสกปรก ปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่น เช่น ฝุ่นผงและฝุ่นละออง
  เขม่า เชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็น(Glycol)
  ASTM D6595 หรือ D5185
 • % น้ำ/ความชื้นโดย FTIR, ASTM E2412M
 • Soot โดย FTIR, ASTM E2412M
 • Glycol โดย FTIR, ASTM E2412M
 • การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ
 • Particle Count (Oil Cleanliness)
  รายงานทั้ง NAS 1638 and ISO 4406
 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย


Highlight FocusLab's unique testing
in GasEngineCheck™ 804

Highlight FocusLab's unique testing
in GasEngineCheck™ 894


Product Data & Service Sheet of GasEngineCheck™ 804 and GasEngineCheck™ 894
 
* การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ จะตรวจพบ ถ้ามีข้อมูลBaseLine

Note: แพ็คเก็จการทดสอบที่แนะนำเป็นเพียงแค่แนวทาง แพ็คเก็จที่เหมาะสมอาจขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้งานจริงเป็นอย่างไร สิ่งแวดล้อมของการเดินเครื่องจักร ผลกระทบถ้าเครื่องจักรวิกฤติ อายุเครื่องจักร และ อื่นๆ

For BIO Gas Engine , Landfill Gas Engine and Special Gas Engine:
แนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ (สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ)

แพ็คเก็จพื้นฐาน

GasEngineCheck826

 


ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (ปริมาณอนุภาคโลหะ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพของน้ำมันหล่อลื่น; oxidation, nitration, ASTM E2412M
 • - Oxidation, ASTM D7414
 • - Nitration, ASTM D7624
 • - Sulfation, ASTM D7415
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445
 • ค่าความปริมาณ ความเป็นด่าง, ASTM D2896
 • ค่าความปริมาณ ความเป็นกรด, ASTM D974M

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • สิ่งสกปรก ปนเปื้อนในน้ำมันหล่อลื่น เช่น ฝุ่นผงและฝุ่นละออง
  เขม่า เชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็น(Glycol)
  ASTM D6595 หรือ D5185
 • % น้ำ/ความชื้นโดย FTIR, ASTM E2412M
 • Soot โดย FTIR, ASTM E2412M
 • Glycol โดย FTIR, ASTM E2412M
 • SAN (Strong Acid Number ), ASTM D974M
  (If and when, it will be applicable)
 • i-pH in case of bio-gas, ASTM 7946M
 • กำมะถัน, ASTM D4294
 • การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ


 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย


Highlight FocusLab's unique testing
in GasEngineCheck™ 826


Product Data & Service Sheet of GasEngineCheck™ 826
 
* การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ จะตรวจพบ ถ้ามีข้อมูลBaseLine

Note: แพ็คเก็จการทดสอบที่แนะนำเป็นเพียงแค่แนวทาง แพ็คเก็จที่เหมาะสมอาจขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้งานจริงเป็นอย่างไร สิ่งแวดล้อมของการเดินเครื่องจักร ผลกระทบถ้าเครื่องจักรวิกฤติ อายุเครื่องจักร และ อื่นๆ

รายละเอียดของแต่ละการทดสอบ

ปริมาณตัวอย่าง: 100 มล.

ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำมัน (Sampling Point /location)

 • ให้ใช้ตำแหน่งในการเก็บตัวอย่างตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรแนะนำ
 • ถ้าผู้ผลิตเครื่องจักรไม่ได้แนะนำ ให้ใช้ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างตามแนวทางคำแนะนำด้านล่างนี้

ตำแหน่งเก็บตัวอย่างที่เป็นไปได้

 • ใข้ปั๊มดูดตัวอย่าง (รูปที่ 1 2) จากตำแหน่งก้านวัดระดับน้ำมัน
 • ติดตั้งวาล์วเก็บตัวอย่าง ที่ ชุดกรองนำมัน (Filter Housing) ตำแหน่งก่อนกรองน้ำมัน
 • ติดตั้งวาล์วเก็บตัวอย่าง ที่ ท่อน้ำมัน ทางเดินน้ำมัน (ก่อนกรอง)ชุดกรองน้ำมัน

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง

เทคนิคในการเก็บตัวอย่าง

ความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำมัน

 • ให้ใช้ความถี่ในการเก็บตัวอย่างตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรแนะนำ
 • ถ้าผู้ผลิตเครื่องจักรไม่ได้แนะนำ ให้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของตารางด้านล่างนี้

แนะนำความถี่ในการเก็บตัวอย่างเบื้องต้น

อุตสาหกรรม -ลักษณะการใช้งาน ใช้งานปกติ ใช้งานแบบไม่สม่ำเสมอ
Natural Gas Engine

500 ชั่วโมง
หรือ หนึ่งเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

ทุกสามเดือน
และก่อนการเปลี่ยนถ่าย

Landfill Gas Engine
Bio Gas Engine
Sewer Gas Engine
250 ถึง 500 ชั่วโมง*
หรือทุกครึ่งเดือน ถึง ทุกหนึ่งเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย
ทุกสามเดือน
และก่อนการเปลี่ยนถ่าย


* การก็บตัวอย่างจะถี่ยิ่งขึ้น ถ้าหากเชื้อเพลิงก๊าซ มีค่า ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และ หรือ กำมะถัน (S) สูง

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของ LubeCheck™ ประกอบด้วย
 • รายงานที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย
 • ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ของ สภาพการสึกหรอของเครื่องจักร สภาพของสารหล่อลื่น และสิ่งสกปรกปนเปื้อนต่างๆ
 • ตีความหมายผลการตรวจวิเคราะห์และข้อแนะนำ มีทางเลือกสำหรับรายงานทั้งภาษาอังกฤษและ ภาษาไทย
 • แสดงสัญญาณลักษณ์เตือนภัยแบบสี ของสภาพและ สถานะของระบบหล่อลื่นทั้งหมด ทั้งรายงานของตัวอย่างน้ำมันปัจจุบันและรายงานของตัวอย่างน้ำมันในอดีตเพื่อการเปรียบเทียบ • แสดงค่าขอบเขตเตือนภัย และ แสดงข้อมูลอ้างอิงน้ำมันใหม่ที่ใช้งานหล่อลื่นอยู่
 • แสดงกราฟของค่าการทดสอบต่างๆ
 • ส่งรายงาน LubeCheck™ ได้หลายทางเลือก ทั้ง อินเตอร์เนต อีเมล์ และ โทรสาร


ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์

โดยทั่วไปจะส่งรายงานการตรวจวิเคราะห์น้ำมันภายใน 7 -10 วันทำการ หลังจากที่ห้องแลบได้รับตัวอย่าง

ตัวอย่างรายงาน

หมายเหตุ: ตัวอย่างน้ำมันที่เสร็จสิ้นการตรวจวิเคราะห์ จะถูกจัดเก็บรักษาไว้ในห้องเล็บ ประมาณ 60 วัน สำหรับเพื่อกรณีการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก ตรวจเพิ่มเติม และอื่นๆ

 

บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

  “The oil analysis tests which should be considered part of a regularly scheduled predictive maintenance and condition-monitoring program for natural gas engines include the following"
   
  Practicing Oil Analysis Magazine . September-October 2003
By : L. (Tex) Leugner, Maintenance Technology Internation, Inc.
   

 

contact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.