spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 

 

รับบัตรเครดิต
certified bank logo
Payment Gateway from Kasikorn Bank
ปลอดภัยด้วย K-Payment Gateway


 
TH  | EN 
 
การใช้งาน

เครื่องยนต์ : ดีเซล เบนซินแนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ ( สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ)
ปริมาณตัวอย่าง
ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
ความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างรายงาน
บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

 

สภาวะเศรฐกิจการแข่งขันในปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบริหารการดูแลบำรุงรักษากลุ่มของเครื่องยนต์ในอุตสาหกรรม (ขนส่ง เหมืองแร่ ก่อสร้าง) ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานมากยิ่งขึ้นและทำให้เกิดกา รลดต้นทุนอย่างมีประสิทิภาพ LubeCheck™ แพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์น้ำมัน มีประสบการณ์อย่างมากและประวัติมากมาย ที่ช่วยผู้ใช้บริการสามารถทำ การยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและยืดอายุแผนการoverhaulของเครื่องยนต์ได้ยาวนานขึ้น ดังนั้น บริการการตรวจวิเคราะห์น้ำมัน LubeCheck™ จะทำให้องค์กรหน่วยงาน บริษัท ผู้ใช้บริการสามารถทำกำไรมากขึ้นใน ในระยะยาว


อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: การขนส่ง เหมืองแร่ ทางทะเล ก่อสร้าง ท่าเรือ และอื่นๆ อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง : การขนส่ง เหมืองแร่ ทางทะเล ก่อสร้าง ท่าเรือ และอื่นๆ

 

แนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ ( สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ):

แพ็คเก็จพื้นฐาน

EngineCheck802

แพ็คเก็จพิเศษ

EngineCheck804


ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (ปริมาณอนุภาคโลหะ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพของน้ำมันหล่อลื่น; oxidation, nitration
 • - Oxidation, ASTM D7414
 • - Nitration, ASTM D7624
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • สิ่งสกปรก ปนเปื้อนของน้ำมัน เช่น ฝุ่นผงและฝุ่นละออง
  เขม่า เชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็น(glycol)
  ASTM D6595 หรือ ASTM D5185
 • % น้ำ/ความชื้นโดย FTIR, ASTM E2412M
 • Soot โดย FTIR, ASTM E2412M
 • Glycol โดย FTIR, ASTM E2412M
 • การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ
 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย


ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (ปริมาณอนุภาคโลหะ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพของน้ำมันหล่อลื่น; oxidation, nitration
 • - Oxidation, ASTM D7414
 • - Nitration, ASTM D7624
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445
 • ค่าปริมาณ ความเป็นด่าง, ASTM D4739

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • สิ่งสกปรก ปนเปื้อนของน้ำมัน เช่น ฝุ่นผงและฝุ่นละออง
  เขม่า เชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็น(glycol)
  ASTM D6595 หรือ ASTM D5185
 • % น้ำ /ความชื้นโดย FTIR, ASTM E2412M
 • Soot โดย FTIR, ASTM E2412M
 • Glycol โดย FTIR, ASTM E2412M
 • การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ
 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย


จุดเด่นของเทคโนโลยี่การทดสอบในแพ็คเก็จ EngineCheck™802

จุดเด่นของเทคโนโลยี่การทดสอบในแพ็คเก็จ EngineCheck™804


Product Data & Service Sheet of EngineCheck™ 802 and EngineCheck™ 804
 
* การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ จะตรวจพบ ถ้ามีข้อมูล BaseLine

Note: แพ็คเก็จการทดสอบที่แนะนำเป็นเพียงแค่แนวทาง แพ็คเก็จที่เหมาะสมอาจขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้งานจริงเป็นอย่างไร สิ่งแวดล้อมของการเดินเครื่องจักร ผลกระทบถ้าเครื่องจักรวิกฤติ อายุเครื่องจักร และ อื่นๆ

รายละเอียดของแต่ละการทดสอบ

ปริมาณตัวอย่าง: ประมาณ 100 ซีซี สำหรับแพ็กเก็จ EngineCheck™802 และ EngineCheck™804

ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำมัน (Sampling Point /location)

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ตัวอย่างนำมันทีจะทำการตรวจวิเคราะห์ ต้องเป็นตัวแทนการหล่อลื่นที่ดีที่สุด ซึ่งควรจะเก็บตัวอย่างขณะที่
เครื่องยนต์กำลังเดินเครื่องและอุณหภูมินำมันเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงขณะที่เครื่องยนต์เดินเครื่อง หรือ เก็บตัวอย่าง
ทันทีที่ดับเครื่องยนต์ (ภายใน 10 นาที)

 • วิธีแรก -ที่ก้านวัดระดับน้ำมัน
โดยการใช้ปั๊มดูดตัวอย่างน้ำมันจากก้านวัดระดับน้ำมัน
และควรทำการเก็บตัวอย่างน้ำมันทันที
ที่ดับเครื่องยนต์
 • วิธีการที่สอง-ติดตั้งวาล์วเก็บตัวอย่างน้ำมัน
โดยการติดตั้งวาล์วที่ตำแหน่ง หลังปั๊มและก่อนกรองน้ำมัน (ตำแหน่งที่Oil Filter Housing)

 • หลีกเลี่ยงวิธีการเก็บตัวอย่าง ดังนี้
หากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยง เก็บตัวอย่างน้ำมันจากรูเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน อ่างรองน้ำมันที่ถ่ายทิ้ง และ เก็บขณะที่เครื่องเย็น

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง

เทคนิคในการเก็บตัวอย่าง

ความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำมัน

แนะนำความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำมัน

อุตสาหกรรม -ลักษณะการใช้งาน ชั่วโมง กิโลเมตร
Highway

 

15,000 กม.
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

Off-Highway 250 ชั่วโมง
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย
 
Marine
   Diesel Engine - Main Engine

500 ชั่วโมง
หรือ หนึ่งเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

   Diesel Engine - Auxiliary Engine

500 ชั่วโมง
หรือ หนึ่งเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

   Diesel Engine - Generator

500 ชั่วโมง
หรือ หนึ่งเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

อุตสาหกรรม -ลักษณะการใช้งาน ใช้งานปกติ ใช้งานแบบไม่สม่ำเสมอ
Diesel Engine in Manufacturing and Processing Plan รายเดือน, 500 ชั่วโมง
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย
ทุกสามเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย
Diesel Engine as Generator 250-500 ชั่วโมง
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย
ทุกสามเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของ LubeCheck™ ประกอบด้วย
 • รายงานที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย
 • ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ของ สภาพการสึกหรอของเครื่องจักร สภาพของสารหล่อลื่น และสิ่งสกปรกปนเปื้อนต่างๆ
 • ตีความหมายผลการตรวจวิเคราะห์และข้อแนะนำ มีทางเลือกสำหรับรายงานทั้งภาษาอังกฤษและ ภาษาไทย
 • แสดงสัญญาณลักษณ์เตือนภัยแบบสี ของสภาพและ สถานะของระบบหล่อลื่นทั้งหมด ทั้งรายงานของตัวอย่างน้ำมันปัจจุบันและรายงานของตัวอย่างน้ำมันในอดีตเพื่อการเปรียบเทียบ • แสดงค่าขอบเขตเตือนภัย และ แสดงข้อมูลอ้างอิงน้ำมันใหม่ที่ใช้งานหล่อลื่นอยู่
 • แสดงกราฟของค่าการทดสอบต่างๆ
 • ส่งรายงาน LubeCheck™ ได้หลายทางเลือก ทั้ง อินเตอร์เนต อีเมล์ และ โทรสาร


ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์

โดยทั่วไปจะส่งรายงานการตรวจวิเคราะห์น้ำมันภายใน 7 -10 วันทำการ หลังจากที่ห้องแลบได้รับตัวอย่าง

ตัวอย่างรายงาน

หมายเหตุ: ตัวอย่างน้ำมันที่เสร็จสิ้นการตรวจวิเคราะห์ จะถูกจัดเก็บรักษาไว้ในห้องเล็บ ประมาณ 60 วัน สำหรับเพื่อกรณีการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก ตรวจเพิ่มเติม และอื่นๆ

 

บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

  “Saving from improved lubricant quality and improved oil analysis average $32,765 per month at present”
   
  Practicing Oil Analysis Magazine. May-June 2005
By Winberg LubeTrak
   
  Preventing failures and extending oil-change interval save tremendously more than the cost of regular samples
   
  Construction Equipment Magazine , November 1,2005
By Larry Stewart ,Executive Editor
   

 

 

contact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.