spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 


 
TH  | EN 
 
การใช้งาน

ระบบเกียร์ ระบบส่งกำลัง ระบบเฟือง ชุดขับเฟืองท้าย

 
แนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ ( สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ)
ปริมาณตัวอย่าง
ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
ความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างรายงาน
บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

 

ภาระโหลดและภาระชุดสูงมากเกินไป? ความเร็วรอบสูงเกินไป? ใช้น้ำมันผิดประเภทและความหนืดที่ไม่เหมาะสม? โปรแกรม LubeCheck™ จะช่วยในการติดตามตรวจสอบ ระบุและเตือนภัย ความผิดปกติแต่เนิ่นๆ และโอกาสที่จะเกิดปํญหาของระบบหล่อลื่นระบบเกียร์ (ความผิดปกติของการสึกและ/หรือน้ำมัน) พร้อมทั้งระบุปํญหาของสิ่งสกปรกปนเปื้อนก่อนที่ปํญหาเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความเสียหาย การสูญเสียที่สูงเนื่องจากเครื่องจักรหยุดการทำงานและการผลิต ตลอดจน ค่าซ่อมแซมที่แพงมาก

โปรแกรม LubeCheck™ จะช่วยในการบริหารการดูแลบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและคุ้มค่ากับการลงทุน


แนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ ( สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ)

แพ็คเก็จพื้นฐาน

GearCheck804

แพ็คเก็จพิเศษ

GearCheck884


ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (ปริมาณอนุภาคโลหะ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพของน้ำมันหล่อลื่น; oxidation, nitration, ASTM E2412M
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445
 • ค่าความปริมาณ ความเป็นกรด, ASTM D974

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • สิ่งสกปรก ปนเปื้อนของน้ำมัน เช่น ฝุ่นผงและฝุ่นละออง
 • % ความชื้นและน้ำ โดยการทดสอบ, ASTM D6304
 • การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ

 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย


ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (ปริมาณอนุภาคโลหะ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184
 • Ferrographic Analysis, ASTM D7690M

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพของน้ำมันหล่อลื่น; oxidation, nitration, ASTM E2412M
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445
 • ค่าความปริมาณ ความเป็นกรด, ASTM D974

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • สิ่งสกปรก ปนเปื้อนของน้ำมัน เช่น ฝุ่นผงและฝุ่นละออง
 • % ความชื้นและน้ำ โดยการทดสอบ, ASTM D6304
 • การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ

 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย


Highlight FocusLab's unique testing
in GearCheck™804

Highlight FocusLab's unique testing
in GearCheck™884


Product Data & Service Sheet of GearCheck™ 804 and GearCheck™ 884
 
* การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ จะตรวจพบ ถ้ามีข้อมูลBaseLine

Note: แพ็คเก็จการทดสอบที่แนะนำเป็นเพียงแค่แนวทาง แพ็คเก็จที่เหมาะสมอาจขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้งานจริงเป็นอย่างไร สิ่งแวดล้อมของการเดินเครื่องจักร ผลกระทบถ้าเครื่องจักรวิกฤติ อายุเครื่องจักร และ อื่นๆ

 

สำหรับเกียร์
 • ระบบเกียร์ ที่มีความแม่นย่ำ และ ความน่าเชื่อเถื่อสูง
 • ระบบเกียร์ ที่มีความเร็วรอบสูงมาก
 • ระบบเกียร์ ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถสูง
 • Power Turbine Gear System
 • Wind Turbine -Gear System
 • Gear Oil -lubricating Compartment /System
 • Transmission - lubricating Compartment/System

แพ็คเก็จพิเศษ

GearCheck824


ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (ปริมาณอนุภาคโลหะ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184
 • Ferrographic Analysis, ASTM D7690M

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพของน้ำมันหล่อลื่น; oxidation, nitration, ASTM E2412M
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445
 • ค่าความปริมาณ ความเป็นกรด, ASTM D974

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • สิ่งสกปรก ปนเปื้อนของน้ำมัน เช่น ฝุ่นผงและฝุ่นละออง
 • % ความชื้นและน้ำ โดยการทดสอบ, ASTM D6304
 • การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ
 • Particle Count (Oil Cleanliness)
  result in both NAS 1638 and ISO 4406

 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย


Highlight FocusLab's unique testing
in GearCheck™824

Gear824 Gear824_3
Gear824_2

Product Data & Service Sheet of GearCheck™ 824
 
* การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ จะตรวจพบ ถ้ามีข้อมูลBaseLine

 

รายละเอียดของแต่ละการทดสอบ

ปริมาณตัวอย่าง: 100 มล.

ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำมัน (Sampling Point /location)

 • ให้ใช้ตำแหน่งในการเก็บตัวอย่างตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรแนะนำ
 • ถ้าผู้ผลิตเครื่องจักรไม่ได้แนะนำ ให้ใช้ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างตามแนวทางคำแนะนำด้านล่างนี้

โดยทั่วไป ตำแหน่งเก็บตัวอย่างที่เป็นไปได้ ในระยะเริ่มต้น

 • สำหรับเกียร์ ที่มีก้านวัดระดับน้ำมันที่ตำแหน่งปลั๊กระดับน้ำมัน
  ใข้ปั๊มดูดตัวอย่าง จากตำแหน่งก้านวัดระดับน้ำมัน ที่ตำแหน่งปลั๊กระดับน้ำมัน
 • ที่รูถ่ายน้ำมัน ปรับปรุงวาล์ของรูถ่าย ตามรูปล่าง


ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

Tubing sampling valve

หลีกเลี่ยงการเก็บตัวอย่างที่รูถ่ายน้ำมัน

 

 • ติดคั้งวาล์วเก็บตัวอย่าง ถ้าเป็นเกียร์ที่มีระบบน้ำมันไหลเวียนหล่อเลี้ยง ท่อน้ำมันหมุนไหลเวียนโดยปั๊ม
 • ถ้าเป็นเกียร์ ที่นอกเหนือจากนี้ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของโฟคัสแล็บ

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง

เทคนิคในการเก็บตัวอย่าง

ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง (Sampling Frequency)

 • ให้ใช้ความถี่ในการเก็บตัวอย่างตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรแนะนำ
 • ถ้าผู้ผลิตเครื่องจักรไม่ได้แนะนำ ให้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของตารางด้านล่างนี้

Recommended Sampling Frequency (Sampling Interval)

อุตสาหกรรม -ลักษณะการใช้งาน ชั่วโมง Kilometers
Highway
(Gear, differential, transmissions)

 

20,000 กม.
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

Off-Highway
(Gear, differential, transmissions)
500 ชั่วโมง
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย
 
Marine
   Gear - Main Propulsion System
   Reduction gear

500 ชั่วโมง
หรือ หนึ่งเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

   Gear - Supporting System
   Deck Gear Drive

2,000 ชั่วโมง
or ทุกสามเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

อุตสาหกรรม -ลักษณะการใช้งาน ใช้งานปกติ ใช้งานแบบไม่สม่ำเสมอ
Industry
   Gear - low speed

ทุกสองเดือน, 1,000 ชั่วโมง
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

ทุกสามเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย
   Gear - high speed รายเดือน, 300-500 ชั่วโมง
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย
ทุกสามเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของ LubeCheck™ ประกอบด้วย
 • รายงานที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย
 • ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ของ สภาพการสึกหรอของเครื่องจักร สภาพของสารหล่อลื่น และสิ่งสกปรกปนเปื้อนต่างๆ
 • ตีความหมายผลการตรวจวิเคราะห์และข้อแนะนำ มีทางเลือกสำหรับรายงานทั้งภาษาอังกฤษและ ภาษาไทย
 • แสดงสัญญาณลักษณ์เตือนภัยแบบสี ของสภาพและ สถานะของระบบหล่อลื่นทั้งหมด ทั้งรายงานของตัวอย่างน้ำมันปัจจุบันและรายงานของตัวอย่างน้ำมันในอดีตเพื่อการเปรียบเทียบ • แสดงค่าขอบเขตเตือนภัย และ แสดงข้อมูลอ้างอิงน้ำมันใหม่ที่ใช้งานหล่อลื่นอยู่
 • แสดงกราฟของค่าการทดสอบต่างๆ
 • ส่งรายงาน LubeCheck™ ได้หลายทางเลือก ทั้ง อินเตอร์เนต อีเมล์ และ โทรสาร


ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์

โดยทั่วไปจะส่งรายงานการตรวจวิเคราะห์น้ำมันภายใน 7 -10 วันทำการ หลังจากที่ห้องแลบได้รับตัวอย่าง

ตัวอย่างรายงาน

หมายเหตุ: ตัวอย่างน้ำมันที่เสร็จสิ้นการตรวจวิเคราะห์ จะถูกจัดเก็บรักษาไว้ในห้องเล็บ ประมาณ 60 วัน สำหรับเพื่อกรณีการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก ตรวจเพิ่มเติม และอื่นๆ

 

บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

   
  Ken Nicholas, Schroeder Industries; Richard Winslow, Pacificorp - Naughton Plant
Ted Naman, ConocoPhillips
Practicing Oil Analysis Magazine . November 2006
   

 

contact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.