spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 

 

รับบัตรเครดิต
certified bank logo
Payment Gateway from Kasikorn Bank
ปลอดภัยด้วย K-Payment Gateway


 
TH  | EN 
 
การใช้งาน

ระบบไฮดรอลิก
แนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ ( สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ)
ปริมาณตัวอย่าง
ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
ความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างรายงาน
บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

ระบบไฮดรอลิกที่ทันสมัยจะมีการใช้วาวล์ควบคุมที่ค่อนข้างไวต่อการตอบสนองอย่างดี แต่ถ้าวาวล์ควบคุมเสียเสียหาย จะทำให้เกิดการสูญเสียต่อการผลิตหลายๆเท่ากว่าต้นทุนของการป้องกัน การตรวจวิเคราะห์นำมัน LubeCheck™ ของระบบไฮดรอลิกเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสำหรับการดูแลบำรุงรักษา ทั้งเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลของการตรวจวิเคราะห์น้ำมันไฮดรอลิกอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยระบุความผิดปกติและโอกาสที่จะเกิด ปัญหาแต่เนิ่นๆ หลีกเลี่ยงปัญหาการการหยุดเครื่องจักร และ หลีกเลี่ยงปัญหาการสูญเสียของการผลิต

แนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ (สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ):

แพ็คเก็จพื้นฐาน

HydraulicCheck892

แพ็คเก็จพิเศษ

HydraulicCheck894


ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (เศษอนุภาคโลหะสึกหรอ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพและคุณสมบัติของน้ำมัน oxidation, nitration, ASTM E2412M
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445
   

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย


ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (เศษอนุภาคโลหะสึกหรอ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES ,ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ แบบ RFS 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพและคุณสมบัติของน้ำมัน oxidation, nitration, ASTM E2412M
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445
 • ค่าปริมาณ ความเป็นกรด, ASTM D974

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย


Highlight FocusLab's unique testing
in HydraulicCheck™892

Highlight FocusLab's unique testing
in HydraulicCheck™894


Product Data & Service Sheet of HydraulicCheck™892 and HydraulicCheck™894

 

สำหรับ
 • ระบบไฮดรอลิก ที่แม่นยำสูง
 • ระบบไฮดรอลิก ที่มีแรงดันสูง (> 1000 psi)
 • ระบบไฮดรอลิก ทีประสิทธิภาพและความสามารถสูง
 • Electro Hydraulic Control System (EHC system)
 • EHC Fluid  system for Steam Turbine

แพ๊คเก็จพิเศษขั้นสูง

HydraulicCheck 813

ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (เศษอนุภาคโลหะสึกหรอ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • RFS อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • สภาพและคุณสมบัติของน้ำมัน oxidation, nitration, ASTM E2412M
 • ความหนืดที่ 40°c หรือ 100°c, ASTM D445
 • ค่าปริมาณ ความเป็นกรด, ASTM D974

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย

Highlight FocusLab's unique testing
in HydraulicCheck™ 813

สำหรับสารหล่อลื่นไฮดรอลิก ทนการติดไฟ ประเภท HF-C  

แพ็คเก็จพื้นฐาน

FC HydraulicCheck 894

 

ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการสึกหรอ (เศษอนุภาคโลหะสึกหรอ)

 • อนุภาคโลหะชำรุดสึกหรอแบบขนาดอนุภาคละเอียด-18 ธาตุ,
  RDE-AES, ASTM D6595 หรือ ICP-AES, ASTM D5185
 • RFS อนุภาคโลหะสึกหรอแบบขนาดอนุภาคหยาบ 11 ธาตุ, ASTM D6595
 • Particle Quantifier Index (PQ Index), ASTM D8184

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • ความหนืด @ 40°c, ASTM D445
 • % Glycol, Refractometer Method
 • pH, ASTM D1287
 • Reserve Alkalinity (RA), ASTM D1121

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย

Highlight FocusLab's unique testing
in FC HydraulicCheck™894

 

* การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ จะตรวจพบ ถ้ามีข้อมูลBaseLine

Note: แพ็คเก็จการทดสอบที่แนะนำเป็นเพียงแค่แนวทาง แพ็คเก็จที่เหมาะสมอาจขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้งานจริงเป็นอย่างไร สิ่งแวดล้อมของการเดินเครื่องจักร ผลกระทบถ้าเครื่องจักรวิกฤติ อายุเครื่องจักร และ อื่นๆ

รายละเอียดของแต่ละการทดสอบ

ปริมาณตัวอย่าง: 100 มล.

ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำมัน (Sampling Point /location)

 • ให้ใช้ตำแหน่งในการเก็บตัวอย่างตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรแนะนำ
 • ถ้าผู้ผลิตเครื่องจักรไม่ได้แนะนำ ให้ใช้ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างตามแนวทางคำแนะนำด้านล่างนี้

ตำแหน่งเก็บตัวอย่างที่เป็นไปได้

 • เก็บตัวอย่างน้ำมันในถังพักน้ำมัน -ที่ตำแหน่ง A ตามรูปข้างล่าง
  โดยอาจใช้ปั๊มดูดตัวอย่างน้ำมัน

  และ / หรือ
 • ตำแหน่ง ท่อน้ำมันไหลกลับ (return line) - ตำแหน่ง B ตามรปข้างล่างนี้
  โดยมีการติดตั้งวาล์ว หรือ วาล์วเช็คแรงดัน

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง

เทคนิคในการเก็บตัวอย่าง

ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง (Sampling Frequency)

 • ให้ใช้ความถี่ในการเก็บตัวอย่างตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรแนะนำ
 • ถ้าผู้ผลิตเครื่องจักรไม่ได้แนะนำ ให้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของตารางด้านล่างนี้

แนะนำความถี่ในการเก็บตัวอย่างเบื้องต้น

อุตสาหกรรม -ลักษณะการใช้งาน ชั่วโมง Kilometers
Off-highways - Hydraulics 500 ชั่วโมง
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

Marine
   Hydraulics - Main Propulsion
   Steering Gear Hydraulics

500 ชั่วโมง
หรือ หนึ่งเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

   Hydraulics - Supporing System
   Deck Hydraulics

2,000 ชั่วโมง
or ทุกสามเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

อุตสาหกรรม -ลักษณะการใช้งาน ใช้งานปกติ ใช้งานแบบไม่สม่ำเสมอ
Industry - Hydraulics
   Gear - low speed
รายเดือน, 700 ชั่วโมง
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย
ทุกสามเดือน
และ ก่อนการเปลี่ยนถ่าย

 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของ LubeCheck™ ประกอบด้วย
 • รายงานที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย
 • ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ของ สภาพการสึกหรอของเครื่องจักร สภาพของสารหล่อลื่น และสิ่งสกปรกปนเปื้อนต่างๆ
 • ตีความหมายผลการตรวจวิเคราะห์และข้อแนะนำ มีทางเลือกสำหรับรายงานทั้งภาษาอังกฤษและ ภาษาไทย
 • แสดงสัญญาณลักษณ์เตือนภัยแบบสี ของสภาพและ สถานะของระบบหล่อลื่นทั้งหมด ทั้งรายงานของตัวอย่างน้ำมันปัจจุบันและรายงานของตัวอย่างน้ำมันในอดีตเพื่อการเปรียบเทียบ • แสดงค่าขอบเขตเตือนภัย และ แสดงข้อมูลอ้างอิงน้ำมันใหม่ที่ใช้งานหล่อลื่นอยู่
 • แสดงกราฟของค่าการทดสอบต่างๆ
 • ส่งรายงาน LubeCheck™ ได้หลายทางเลือก ทั้ง อินเตอร์เนต อีเมล์ และ โทรสาร


ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์

โดยทั่วไปจะส่งรายงานการตรวจวิเคราะห์น้ำมันภายใน 7 -10 วันทำการ หลังจากที่ห้องแลบได้รับตัวอย่าง

ตัวอย่างรายงาน

หมายเหตุ: ตัวอย่างน้ำมันที่เสร็จสิ้นการตรวจวิเคราะห์ จะถูกจัดเก็บรักษาไว้ในห้องเล็บ ประมาณ 60 วัน สำหรับเพื่อกรณีการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก ตรวจเพิ่มเติม และอื่นๆ

 

บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

   
  S. Hanawa , Fluid Power In Action
June 1998 / Hydraulics & Pneumatics
   

 

contact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.