spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 

 

รับบัตรเครดิต
certified bank logo
Payment Gateway from Kasikorn Bank
ปลอดภัยด้วย K-Payment Gateway


 
TH  | EN 
 
การใช้งาน

Heat Transfer Fluid
แนะนำแพ็คเก็จการตรวจวิเคราะห์ ( สำหรับการตรวจวิเคราะห์ประจำสม่ำเสมอ)
ปริมาณตัวอย่าง
ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
ความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำมัน
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างรายงาน
บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Heat Transfer Fluid ในระบบจะเสื่อมสภาพหลังจากผ่านการใช้งานเนื่องสาเหตุต่างๆ เช่นโมเลกุลสารหล่อลื่น
เสื่อมสภาพเนื่องจากจากความร้อน และเนื่องจากปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น เป็นต้น
และมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอัตราการเสื่อมสภาพHeat Transfer Fluid :-

 • สภาพการเดินเครื่องจักรและการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง
 • Equipment layout / malfunction
 • สิ่งสกปรก ปนเปื้อนต่างๆ (เช่น น้ำ & ความชื้น และวัสดุ สิ่งสกปรกอื่นๆ )
 • และปัจจัยอื่นๆ

แนะแพ็คเก็จการทดสอบ:

แพ็คเก็จพิเศษ

HeatTransferCheck819


ประกอบด้วยรายการตรวจวิเคราะห์ต่างๆดังนี้

สภาพการกัดกร่อน สนิมและการสึกหรอ (ปริมาณอนุภาคโลหะ)

 • อนุภาคเศษโลหะ กัดกร่อนและสนิม , ASTM D5185
  ( เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม ดีบุก ตะกั่ว )

สภาพของน้ำมันหล่อลื่น

 • ความหนืด @ 40 °c , ASTM D445
 • ค่าปริมาณ ความเป้นกรด , ASTM D974 or ASTM D664

Thermal Stability

 • Low Boilers (LB) , ASTM D6743
 • High Boilers (HB) , ASTM D6743

Safety in Use Condition

 • จุดวาปไฟ, °c, ASTM D92
 • จุดลุกติดไฟ, °c, ASTM D92
 • จุดลุกติดไฟได้เอง, °c , ASTM E659

สภาพของสิ่งสกปรก ปนเปื้อน

 • สิ่งสกปรก ปนเปื้อนของน้ำมัน; Silicon, Sodium, ASTM D5185
 • % ความชื้นและน้ำ โดยการทดสอบ, ASTM D6304
 • Insoluble Solids, mg/100g, ASTM D4898M
 • รายงานพร้อมกับการตีความหมาย

Product Data & Service Sheet of HeattransferCheck™819
 
* การปนเปื้อนของน้ำมันอื่นๆ จะตรวจพบ ถ้ามีข้อมูลBaseLine

Note: แพ็คเก็จการทดสอบที่แนะนำเป็นเพียงแค่แนวทาง แพ็คเก็จที่เหมาะสมอาจขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การใช้งานจริงเป็นอย่างไร สิ่งแวดล้อมของการเดินเครื่องจักร ผลกระทบถ้าเครื่องจักรวิกฤติ อายุเครื่องจักร และ อื่นๆ

รายละเอียดของแต่ละการทดสอบ

ปริมาณตัวอย่าง: 500 มล.

ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างน้ำมัน (Sampling Point /location)

 • ให้ใช้ตำแหน่งในการเก็บตัวอย่างตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรแนะนำ
 • ถ้าผู้ผลิตเครื่องจักรไม่ได้แนะนำ ให้ใช้ตำแหน่งการเก็บตัวอย่างตามแนวทางคำแนะนำด้านล่างนี้

ตำแหน่งเก็บตัวอย่างที่เป็นไปได้และข้อคิดทางเทคนิค

 • ตัวอย่างนำมันที่ดี ต้องเป็นตัวแทนของระบบของเหลวสื่อนำความร้อนได้ดีที่สุด
  และ
 • ตำแหน่งเก็บตัวอย่างนำมันที่ดี ต้องเก็บจากตำแหน่ง Live Part /Zone ของระบบนำมัน
  และ
 • ตำแหน่งเก็บตัวอย่างนำมันที่ดี รวมถึงที่ low-point drain ใกล้กับปั๊ม หรือ Heater หรือ blow-down valveที๋
  Y-strainer ปกติแล้ว Y-strainer จะอยู่ที่Return Line just upstream on the Y-strainer

 • ตัวอย่างที่ถูกเก็บ ควรมีอุณหภูมิประมาณ 80 ซ - 130 ซ
  และ / หรือ
  ควรเก็บตัวอย่างตอนทีระบบอยู่ในกลไกstandby (ป๊มยังเดินเครื่องอยู่แต่อุณหภูมิน้ำมันได้ลดลงมา)

 • ถ้าเก็บตัวอย่างน้ำมันที่ร้อนมากเกินไป ไม่เพียงแต่จะมีควัน แต่จะทำให้ค่าความเป็นกรดสูง เนื่องจาก
  น้ำมันจะกิดออกซิเดชั่นขณะเก็บตัวอย่าง และ จะไม่ปลอดภัยด้วย


รูปที่ 1 Double Drop Leg with back pressure control on by-passรูปที่ 2 Dearator with Thermal Buffer Tank and 3-way control valve

ข้อสังเกต:

 • เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอย่างที่เก็บเป็นตัวอย่างของระบบ ตรวจสอบว่าปั๊มเดินอยู่ ในขณะเก็บตัวอย่าง
 • ฟลัชวาล์วเก็บตัวอย่างให้มั่นใจว่าสะอาด
 • ตัวอย่างที่เก็บจาก Expansion Tank หรือ จาก ตำแหน่งตาย ตัวอย่างนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เพราะตัวอย่าง
  นี้ไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดี

ชุดเก็บตัวอย่าง (Sample Kits)ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง (Sampling Frequency)

 • ให้ใช้ความถี่ในการเก็บตัวอย่างตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรแนะนำ
 • ถ้าผู้ผลิตเครื่องจักรไม่ได้แนะนำ ให้ใช้แนวทางตามคำแนะนำของตารางด้านล่างนี้
 • โดยทั่วไป ควร เก็บตัวอย่างทดสอบ ทุกๆ 6 เดือน

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของ HeatTransferCheck™ ประกอบด้วย
 • รายงานที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย
 • ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ของ สภาพการสึกหรอของเครื่องจักร สภาพของสารหล่อลื่น และสิ่งสกปรกปนเปื้อนต่างๆ
 • ตีความหมายผลการตรวจวิเคราะห์และข้อแนะนำ มีทางเลือกสำหรับรายงานทั้งภาษาอังกฤษและ ภาษาไทย
 • แสดงสัญญาณลักษณ์เตือนภัยแบบสี ของสภาพและ สถานะของระบบหล่อลื่นทั้งหมด ทั้งรายงานของตัวอย่างน้ำมันปัจจุบันและรายงานของตัวอย่างน้ำมันในอดีตเพื่อการเปรียบเทียบ • แสดงค่าขอบเขตเตือนภัย และ แสดงข้อมูลอ้างอิงน้ำมันใหม่ที่ใช้งานหล่อลื่นอยู่
 • แสดงกราฟของค่าการทดสอบต่างๆ
 • ส่งรายงาน HeatTransferCheck™ ได้หลายทางเลือก ทั้ง อินเตอร์เนต อีเมล์ และ โทรสาร


ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์

โดยทั่วไปจะส่งรายงานการตรวจวิเคราะห์น้ำมันภายใน 7 -10 วันทำการ หลังจากที่ห้องแลบได้รับตัวอย่าง

ตัวอย่างรายงาน

หมายเหตุ: ตัวอย่างน้ำมันที่เสร็จสิ้นการตรวจวิเคราะห์ จะถูกจัดเก็บรักษาไว้ในห้องเล็บ ประมาณ 60 วัน สำหรับเพื่อกรณีการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก ตรวจเพิ่มเติม และอื่นๆ

 

บทความทางเทคนิคและกรณีศึกษา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กฎหมายและประกาศ ที่น่ารู้

 

 

contact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.